Chcete sa stať členom SZPM?

Našim členom ponúkame
 • presadzovanie záujmov v prospech rozvoja sektoru výroby mlieka
 • zastupovanie v odborných pracovných skupinách, komisiách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni
 • možnosť zapojiť sa do vzdelávacích a poradenských programov a projektov
 • sprostredkovanie spolupráce so zahraničnými výrobcami mlieka
 • poskytovanie aktuálnych informácií a analýz o:
  • o aktuálnej situácii na trhu s mliekom na Slovensku a v zahraničí
  • o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch
  • o európskej a národnej legislatíve týkajúcej sa výroby, odbytu a kvality mlieka
  • o podmienkach nákupu a odbytu mlieka
  • o nových technológiách výroby mlieka
  • o ekonomike výroby mlieka

Dokumenty na stiahnutie