SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - Október 2019

V najnovšom vydaní mesačníka SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka nájdete informácie o nákupnej cene surového kravského mlieka v SR za september 2019, o štandardizácii nákupných cien surového krav... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Deň prvovýrobcov mlieka 2019: Prvovýroba mlieka na prahu dvoch programovacích období Spoločnej poľnohospodárskej politiky

24. októbra 2019 sa v Sielnici konal jubilejný 15. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka (DPM). Z celého Slovenska sa tu zišlo takmer 180 odborníkov, a to zástupcov prvovýroby mlieka, spracovania mlieka, ná... čítať ďalej...

Výzva na predloženie návrhu projektu na Propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska

Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka vyzývajú marketingové agentúry na predloženie návrhov projektov na Propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pô... čítať ďalej...

SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - September 2019

V najnovšom vydaní mesačníka SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka okrem iného nájdete posledné dostupné informácie o štandardizácii nákupných cien surového kravského mlieka v SR a v EU a ich porov... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Prieskum súčasného stavu a identifikácia potrieb podnikov prvovýroby mlieka v novom programovacom období SPP na roky 2021-2027

Vážení prvovýrobcovia mlieka, ako iste viete, v súčasnosti prebieha na Slovensku príprava programových dokumentov pre nové programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2... čítať ďalej...