Deň prvovýrobcov mlieka 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, ďakujeme Vám za účasť na 15. ročníku Dňa prvovýrobcov mlieka 2019. Pozvánka na DPM 2019 (0.91 MB, PDF) Prihlasovanie na DPM 2019 bolo ukonč... čítať ďalej...

Informácie pre členov SZPM 7/2019

Denná dodávka surového kravského mlieka bola auguste 2019 na úrovni 2,19 mil. kg. V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla o +0,02 mil. kg, t.j. o +0,9 %. V porovnaní s uplynulým mesiacom denná dodá... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do júla 2019 a výhľad na august 2019

V priloženom dokumente nájdete posledné dostupné informácie o vývoji nákupných cien surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku k 8. septembru 2019

Spotová cena mlieka v Taliansku narástla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 0,5 EUR/100 kg a k 8. septembru bola na úrovni 45,5 EUR/100 kg. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - August 2019

V najnovšom vydaní mesačníka SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka okrem iného nájdete informácie o štandardizácii nákupných cien surového kravského mlieka v SR a v EU a ich porovnanie, informácie ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...