Nemecká asociácia mliečnych farmárov (BDM) požaduje od nemeckých mliekarní základnú nákupnú cenu mlieka na úrovni 43 EUR/100kg

Nemecká asociácia mliečnych farmárov (BDM) pripravila na 13 marca strategickú konferenciu, ktorá by sa mala konať v Berlíne a pozýva na ňu všetky nemecké mliekarne. Cieľom tejto konferencie je „dosta... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v EÚ a vo svete

Za kvótový polrok 2006/7 sa v porovnaní s kvótovým polrokom 2007/8 v členských štátoch EÚ nakúpilo o -0,6% menej surového kravského mlieka. Za toto isté obdobie sa vyrobilo o +5,3% viac sušeného odtu... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Vývoj cien SKM a výrobkov v EÚ a vo svete

Podľa posledných dostupných informácií o priemerných nákupných cenách surového kravského mlieka v jednotlivých členských štátoch EÚ, v decembri 2007 dosiahla PNC v EÚ úroveň 38,44 EUR/100 kg. V prepoč... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Nákupné ceny SKM na Slovensku

V januári 2008 PNC SKM na Slovensku dosiahla úroveň 12,15 Sk/l. Oproti decembru 2007 sa nákupná cena mlieka zvýšila o necelých 0,54 Sk/l, čo je o +4,7%. V medziročnom porovnaní december 2008/decembe... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu navrhuje, aby mali členské štáty EÚ možnosť sami rozhodnúť o 2% navýšení ich národných mliečnych kvót

Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu na svojom zasadnutí 26 februára 2008 pripravil pre Európsky parlament návrh, v zmysle ktorého by od 1 apríla 2008 mali členské štáty EÚ možnosť sami rozhod... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...