Preloader
Top

Navrhované zámery ministerstva môžu zlikvidovať prvovýrobu mlieka a komoditu v ktorej sme zatiaľ sebestační. Tlačová správa

Slovenskí prvovýrobcovia mlieka sa obávajú pripravovaných zmien v systéme priamych platieb a viazaných podpôr na kravy s trhovou produkciou mlieka. Ich obavy vychádzajú z programového vyhlásenia vlády aj z dnes potvrdených informácií, že ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje presun prostriedkov z I. do II. piliera.

„Je potrebné si uvedomiť, že presun sa nedotýka len zníženia platieb na plochu ale aj viazaných podpôr z ktorých je podporovaná produkcia citlivých komodít. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka je zásadne proti zníženiu priamych aj viazaných platieb, nakoľko už ich súčasná výška nedosahuje úroveň európskych platieb a vážne ohrozuje konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych podnikov. Zastávame názor, že schválenie zníženia podpory slovenským poľnohospodárom je aj v príkrom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, pretože spôsobí zníženie sebestačnosti vo výrobe potravín,“ hovorí Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Slovenský sektor prvovýroby mlieka prežil od vstupu do Európskej únie tri vážne krízy, pri ktorých slovenskí prvovýrobcovia mlieka, podľa SZPM, zaznamenali kumulovanú stratu v celkovom objeme vyše 500 miliónov eur.

„Tieto straty spôsobili pokles počtu podnikov prvovýroby mlieka o 50% a stavov dojníc o 40%. Ďalšie zníženie podpôr súvisiacich s produkciou mlieka vážne ohrozí budúcnosť sektoru mlieka na Slovensku,“ hovorí Alexander Pastorek.

SZPM žiada o prehodnotenie zámeru znížiť sadzby priamych platieb na plochu a viazanej platby na kravy s trhovou produkciou mlieka.

„V prípade potreby konzultácie sme pripravení poskytnúť rezortnému ministerstvu svoj odborný potenciál a profesionálne skúsenosti v oblasti prvovýroby mlieka a spolupracovať pri prijímaní opatrení, ktoré by pomohli riešiť túto zložitú situáciu,“ uzatvára Alexander Pastorek.

V Bratislave, 28.5.2020


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce