Preloader
Top

Deň prvovýrobcov mlieka


Deň prvovýrobcov mlieka je tradičným podujatím, ktoré raz ročne organizuje Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka už od roku 2005. V tomto roku sa DPM bude konať 15. októbra 2020 v Hoteli Kaskády v Sielnici.

Cieľom podujatia je poskytnúť najnovšie informácie o súčasnom stave a vyhliadkach sektoru mlieka na Slovensku, v EÚ a vo svete, vytvoriť diskusné fórum na aktuálne témy a tiež prispieť k propagácii mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravej zložky ľudskej výživy.

Podujatie je určené prednostne zástupcom podnikov prvovýroby mlieka a odbytových organizácií mlieka, ako aj predstaviteľom štátnych, samosprávnych, výskumných, vzdelávacích a poradenských inštitúcií. Každoročne sa ho zúčastní asi 200 účastníkov.

Členovia SZPM majú na podujatie zvýhodnený účastnícky poplatok.

Sprievodným podujatím DPM je prezentácia spoločností dodávajúcich výrobky a služby do podnikov prvovýroby mlieka Produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka.Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce