Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Nákupné ceny surového kravského mlieka - jún 2018 a výhľad na júl 2018

Priemerná európska nákupná cena surového kravského mlieka bola v júni v EÚ na úrovni 32,37 Eur/100 kg a slovenská júnová cena mlieka bola na úrovni 30,59 EUR/100 kg, t.j o -1,78 EUR/100 kg (-5,5 %) n... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra

SZPM informuje - Júl 2018

Kielsky inštitút - júl 2018