Štandardizácia nákupných cien mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom model štandardizuje ceny na obsah tuku 4 % a ob... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Kielsky inštitút - máj 2018

SZPM informuje - Máj 2018

Výsledky burzy Fonterra 5. júna 2018

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku k 27. máju 2018