Územné členenie

V súčasnosti má zväz 135 členov, ktorí sú z hľadiska územného - zoskupení v 3 územných oblastiach (Územná oblasť Západ, Stred a Východ) a 17 územných bunkách. Územné bunky sú zostavené na princípe dodávky do jednotlivých spracovateľských podnikov. (členovia z Bratislavskej územnej bunky dodávajú do spoločnosti Rajo a.s., Bratislava, atď.)


Územná oblasť stred

 • Slatinská
 • Hriňovská
 • Pohronská (Zvolenská)
 • Liptovská
 • Oravská (Leštiny)

Územná oblasť východ
 • Prešovská (Sabinovská)
 • Tatranská (Kežmarská)
 • Zemplínska (Michalovská)

Územná oblasť západ
 • Žitný ostrov (Veľký Meder)
 • Tekovská (Levická)
 • Dunajská (Bratislavská)
 • Hornonitrianska (Bánovská)
 • Senická
 • Zoborská (Nitrianska)
 • Považská (Červ. Kameň)