DEŇ PRVOVÝROBCOV MLIEKA 2018

Vážení prvovýrobcovia mlieka, dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší, v poradí už 14. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka 2018, ktorý sa uskutoční 11. októbra 2018 v Hoteli Kaskády v Sielnici. Bližšie inf... čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Nákupné ceny surového kravského mlieka v EÚ a v jej jednotlivých členských krajinách - do júla 2018 a výhľad na august 2018

Kielsky inštitút - august 2018

SZPM informuje - August 2018