Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku k 20. máju 2018

Postup certifikácie BEZ GMO podľa štandardu VLOG u výrobcov mlieka

Autor: Ing. Martin Calek, PhD. audítor Prufinstitu LACON GmbH, Gesschäftsstelle Pasau Prednáška z Diskusného fóra na tému Čo je nové ohľadne produkcie bez GMO mlieka, ktoré sa konalo v rámci Členske... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Produkcia a dodávky mlieka vyrobeného bez použitia GMO

Autori: Ing. Marian Uhrík Ing. Marek Lukáčik Ing. Róbert Štec Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, AgroCert s.r.o. Prednáška z Diskusného fóra Čo je nové ohľadne produkci... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku