Výsledky burzy Fonterra zo 16. januára 2018

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Kielsky inštitút - december 2017

Štandardizácia nákupných cien mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizujeme ceny na obsah tuku 4 % a obsah ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...