Preloader
Top

19. októbra 2021 sa bude konať DEŇ PRVOVÝROBCOV MLIEKA

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka pripravuje ďalší, v poradí už 16. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka (DPM 2021).

Bude sa konať 19. októbra  2021 od 9.30 hodiny v  pavilóne K na Agrokomplexe v Nitre a jeho ústrednou témou je Budúcnosť sektoru prvovýroby mlieka v podmienkach národnej a európskej poľnohospodárskej politiky.

Záštitu nad DPM 2021 prevzal minister pôdohospodárstva - JUDr. Samuel Vlčan, ktorý prisľúbil aj účasť na tomto podujatí. Očakáva sa, že pán minister poinformuje účastníkov o aktuálnom stave prípravy programových dokumentov a o nastavení systémových opatrení na podporu sektoru prvovýroby mlieka v prechodnom období 2021-2022 a v rámci prípravy novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2023-2027.

Odborným cieľom tohto prestížneho rezortného podujatia je poskytnúť najnovšie informácie zo sektoru mlieka a rozvinúť diskusiu na aktuálne témy. Spoločenským cieľom DPM 2021 je prejaviť úctu k práci všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výrobe mlieka, ako dôležitej poľnohospodárskej komodity.

Účastníci podujatia budú mať možnosť získať prehľad o tom, v akom stave sa nachádza slovenský aj európsky sektor prvovýroby mlieka z hľadiska vývoja produkčných a ekonomických ukazovateľov, akým výzvam musí čeliť a  aké sú požiadavky slovenských prvovýrobcov mlieka z hľadiska zabezpečenia  konkurencieschopnosti.

 

DPM 2021 bude realizované v súlade s aktuálne platnými hygienickými a epidemiologickými opatreniami na zabránenie šírenia COVID – 19. Z dôvodu dodržania kapacitných obmedzení je tento rok umožnená účasť na podujatí len prihláseným zástupcom slovenských podnikov prvovýroby mlieka a pozvaným hosťom.

 

Bližšie informácie nájdete na linku: https://www.szpm.sk/sk/den-prvovyrobcov-mliekaPriestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce