Preloader
Top

Európska asociácia mliečnych farmárov


 SZPM je nevýrobným členom EDF a od r. 2005 pôsobí ako Národná pobočka EDF na Slovensku.

SZPM zastúpenie v Odbornej skupine pre vedu a výskum pri EDF – EDF STAR.

SZPM koordinuje a pre svojich členov sprostredkováva účasť na projektoch EDF: Analýza EDF – Porovnanie nákladov v prvovýrobe mlieka, Snapshot – rýchly prieskum na aktuálne témy, Kongres EDF a pod.

Web stránka Európskej asociácie mliečnych farmárovPriestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce