Preloader
Top

Výhody členstva

Výhody členstva

SZPM svojim členom ponúka:

 • zasielanie mesačníka SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka elektronickou formou zdarma
 • zasielanie ďalších informácií zo sektoru mlieka z domácich aj zahraničných zdrojov zdarma (články prekladáme do slovenského jazyka) o:
  • dodávateľsko-odberateľských vzťahoch  
  • ekonomike v prvovýrobe mlieka
  • európskej a národnej legislatíve týkajúcej sa výroby, odbytu a kvality mlieka
  • podmienkach nákupu a odbytu  mlieka
  • nových technológiách výroby mlieka
 • zvýhodnený účastnícky poplatok na Dni prvovýrobcov mlieka (až do výšky 50 %)
 • pomoc pri zabezpečení účasti na Kongrese EDF zdarma (zabezpečenie registrácie, dopravy, ubytovania, preklad kongresových materiálov a pod.)
 • vypracovanie analýzy nákladov v prvovýrobe mlieka na modeli EDF zdarma (analýza poskytuje individuálne údaje podniku aj v porovnaní s ostatnými zúčastnenými podnikmi prvovýroby mlieka na národnej a medzinárodnej úrovni)
 • presadzovanie ich záujmov v  odborných pracovných skupinách, komisiách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni
 • možnosť zapojiť sa do vzdelávacích a poradenských programov a projektov
 • sprostredkovanie spolupráce so zahraničnými výrobcami mlieka


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce