Preloader
Top

Základné informácie

 

  • Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) vznikol na ustanovujúcej schôdzi v novembri 2003 ako profesijne zamerané združenie fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa prvovýrobou surového kravského mlieka a obchodnou činnosťou

Hlavné ciele

  • účasť pri príprave a realizácii politiky v sektore výroby mlieka na národnej a európskej úrovni
  • presadzovanie záujmov  svojich členov vo vzťahu k odberateľom a spracovateľom mlieka
  • zvyšovanie kvality a rentability výroby surového kravského mlieka
  • spolupráca s ústrednými, samosprávnymi a profesijnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí
  • informačná, poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť
  • aktivity zamerané na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce