Preloader
Top

Deň prvovýrobcov mlieka 2023 _ prezentácie

Prezentácie, ktoré odzneli na Dni prvovýrobcov mlieka 2023, boli zverejnené na nasledovnom linku:

Prezentácie z DPM 2023

a sú dostupné pre účastníkov DPM 2023 po prihlásení sa heslom, ktoré každý účastník obdržal pri registrácii.Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce